Yrkessvenskan ger Tesfai möjligheter på jobbet

Tack vare Yrkessvenskan lär sig Tesfai de ord och uttal som är viktigt i hans jobb inom omvårdnad. Det utvecklar Tesfai både i språket och arbetet.

Tesfai arbetar på ett äldreboende och läser samtidigt Yrkessvenska hos Eductus. Arbetet i kombination med Yrkessvenskan ger honom de bästa förutsättningarna för att lära sig språket och utvecklas i arbetet.

-Det är jättebra. Jag lär mig och utvecklar mig i språket inom vård och omsorg. Jag lär mig den svenska jag behöver på jobbet. Till exempel lär jag mig nya ord, uttal, och hur man använder olika ord på rätt sätt, det är mycket bra för mig. Jag lär mig också mer om till exempel sjukdomar och hjälpmedel. Jag har stort intresse för att lära mig mer.

Stöd av lärare

Tesfai vill lära sig mer och utvecklas i sitt arbete vilket Yrkessvenskan har varit till stor hjälp med. Tack vare kombinationen med arbete och Yrkessvenskan kan Tesfai varje vecka tillsammans med sin lärare Margot följa upp nya ord som han hört på jobbet.

-Min lärare Margot är fantastiskt kunnig! Jag känner att min lärare vill att jag ska lära mig. Hon är duktig, kunnig och inspirerar mig till att lära mig mycket!

Viktigt att lära sig språket

Tesfai berättar att det är viktigt att lära sig det svenska språket när man kommer som ny till Sverige. Det ökar chanserna att komma in på arbetsmarknaden. Tesfai rekommenderar andra att läsa Yrkessvenska på Eductus.

-Ja! Det är bra att komma hit och studera mer!

Själv vill han gärna fortsätta jobba inom vården och lära sig ännu mer.

Bra jobbat säger vi till Tesfai och vi önskar lycka till med både språket och jobbet inom vården!

Yrkessvenska vänder sig till dig som är arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen. Den passar dig som behöver träna svenska språket för att klara en anställning, yrkesutbildning eller praktik i Sverige.