bakgrundsbild

Öka måluppfyllelsen för studerande med hjälp av Yrkets språk

Yrkets språk ger förutsättningar för studerande med annat modersmål än svenska att nå hela vägen fram till jobb efter avslutad YH-utbildning. Det bidrar till ökad kvalitet av yrkesutbildningar samt till integration och framtidssäkrad kompetens inom yrken med stort kompetensbehov.

Förväntan och målet med en Yrkesutbildning är att komma ut i jobb. Utbildningen ger den studerande kompetens för ett visst yrke där det råder brist på arbetsmarknaden och många gånger är man nästan garanterad ett jobb efter avslutad utbildning. Men hur blir det för de studerande som har ett annat modersmål än svenska och där ett yrkes termologi kan vara en extra utmaning att ta sig igenom? Duktiga studerande som har ett intresse och fallenhet för yrket men där språket sedan blir ett hinder på vägen till jobb. Ska deras förutsättningar att nå målet med utbildningen och komma vidare ut i jobb falla på en språklig utmaning?

Det tycker inte vi. Alla elever ska ha samma förutsättningar att klara sin utbildning och komma vidare ut i jobb oavsett om svenska är ditt modersmål eller ej. En anpassad språkförstärkande insats till elever som behöver extra stöd i det aktuella yrkets språk genererar en högre måluppfyllelse och goda resultat, vilket gynnar den studerande så väl som utbildningsaktören. Det ger den studerande bättre förutsättningar att ta klivet in på arbetsmarknaden efter utbildningen och lägger grund för fortsatt kompetensutveckling i arbetslivet.

Hermods Yrkeshögskola ligger i framkant inom detta område och har tillsammans med Matchning & Utvecklings genomfört anpassade språkförstärkande insatser till elever med ett bedömt behov av språkstöd vilket resulterat i mycket goda resultat.

Till exempel i Göteborg där Hermods YH tagit in Yrkets språk för en student som studerade till redovisningsekonom samt för en grupp VVS-ingenjörer. Samtliga förbättrade sina studieresultat och språkkunskaper. Vi har även startat upp insatsen för en studerande på Hermods YH-utbildning till tandsköterska i Karlskrona. Fyra timmar i veckan kommer den studerande där att få stöd i yrkets språk med pedagog från Matchning & Utveckling. Efter årsskiftet kommer insatsen även ske i kombination med elevens LIA-period (lärande i arbete) vilket tidigare visat sig ge stor progression för språkutvecklingen.

Yrkets språk bidrar till ökad kvalitet av yrkesutbildningar samt till integration och framtidssäkrad kompetens inom yrken med stort kompetensbehov. Det avlastar YH-utbildningens lärare från språkliga utmaningar och bidrar till en jämnare kvalité bland de studerande.

Är du en utbildningsanordnare som vill ge dina studerande de bästa förutsättningarna för att komma vidare ut i jobb och övervinna språkliga hinder? Kontakta oss så pratar vi mer kring hur vi kan hjälpa er.

Yrkets språk utbildning studenter
Yrkets språk utbildning studenter

Utbildning

yrkets sprak
yrkets sprak

Yrkets språk restaurang

a snickare mäter bräda för bygge
snickare mäter bräda för bygge

Yrkets språk Bygg

kvinna med slöja, sjuksköterskekläder, stetoskop skrivandes på journal
kvinna med slöja, sjuksköterskekläder, stetoskop skrivandes på journal

Yrkets språk vård och omsorg

Yrkets språk för studenter
Yrkets språk för studenter

Teori varvat med praktiska inslag