×
 

Jobbmatchning

Har ni ett behov av att rekrytera? Vi vet att rekrytering kräver mycket tid och resurser. Visst vore det väl skönt att bara behöva ringa ett samtal och sedan fortsätta med just er kärnverksamhet och inom kort få relevanta kandidater presenterade?

Vi är lyhörda för just ditt företags behov och hjälper mer än gärna till med förberedelser, administrativa frågor etc. Våra kandidater är målinriktade och ambitiösa personer med olika bakgrund. Vi känner dem väl ur ett yrkesmässigt perspektiv och kan därför matcha rätt person till er kravprofil.

Det här får ni
• Kandidater med erfarenhet och kompetens.
• Möjlighet till kortare introduktion eller en trainee period.
• Vår kompetens kring arbetsrättsliga frågor.
• Fakta, råd och information utifrån centrala kollektivavtal och regler.
• En enkel och effektiv rekryteringsprocess.
• Hjälp med alla kontakter.
• Vår jobbmatchning är kostnadsfri för dig som arbetsgivare.

Vi erbjuder även skräddarsydda lösningar inom kompetensutveckling av befintlig personal samt kan hjälpa till med introduktion av ny personal.

Matchning & Utveckling är en del av AcadeMedia och arbetar med arbetsmarknadstjänster genom varumärkena Matchning & Utveckling, Eductus och Hermods. Det ger oss en gedigen erfarenhet av att matcha kandidater mot jobb.

Så här går det till

Kontakta oss med er kravprofil för den person ni söker.

Vi går igenom vår kandidatbas och matchar kandidater mot er profil.

Vi skickar utvalda kandidater till er som ni kan gå vidare med.

Kontakta oss här

Eller skicka ett mail till info@mou.se så återkommer vi med mer information.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in ett meddelande via kontaktformulär, intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, program och årskurs. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skicka dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för.
  • Fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser.
  • Tillhandahålla dig marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Huvudmannen, i detta fall AcadeMedia Eductus AB, är personuppgiftsansvarig på den skola du går på. Huvudmannen har sitt säte på Box 2546, 403 17 Göteborg.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år efter att ansökningsperioden är över för den sökta utbildningen. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka program och skolor du sökt.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du hittar hela vår policy här. Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här.