×
 

Uppdragsutbildning

Har ni svårt att hitta personal med den kompetens ni behöver? Råder det brist på kompetens inom ert yrke eller bransch? Då kan en uppdragsutbildning vara en lösning för er bemanning.

Genom att ta fram anpassade utbildningar på uppdrag av företag för företagets specifika behov kan vi kompetensförstärka kandidater med den kompetens som behövs för just ert yrke och/eller bransch. På så sätt kan vi snabbt och effektivt fylla kompensluckor och genom det underlätta företagets kompetensförsörjning och bemanning. Det minskar arbetslösenheten och ger en ökad integration på arbetsmarknaden.

Utbildningen kan också kombineras med en praktikperiod hos er.

Vi vill bygga starka insatskedjor för våra kunder och vara en partner hela vägen från kompetensbehov till kompetensförsörjning.

Så här går det till

1

Behov

Ni identifierar ert kompetensbehov.

2

Utbildningsplan

Tillsammans tar vi fram en utbildningsplan utifrån ert behov.

3

Kandidater och utbildning

Vi tar fram kandidater och genomför utbildningen, antingen hos oss eller på plats hos er.

4

Färdiga kandidater

Vi presenterar utbildade kandidater som är redo för att gå vidare till en anställning.

Rekryteringsutbildning

Utöver våra uppdragsutbildningar finns även möjligheten till rekryteringsutbildning genom de arbetsmarknadsutbildningar vi genomför, t ex inom service och försäljning.

En rekryteringsutbildning planeras tillsammans med arbetsförmedlingen och moduler ur våra arbetsmarknadsutbildningar kan då sättas samman till en skräddarsydd utbildning utifrån företagets behov. Arbetsförmedlingen styr rekryteringen av kandidater till utbildningen.

Kontakta oss för mer information

Fyll i formuläret nedan eller skicka ett mail direkt till info@mou.se så återkommer vi med mer information om anpassade utbildnignar för just ert behov.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in ett meddelande via kontaktformulär, intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, program och årskurs. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skicka dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för.
  • Fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser.
  • Tillhandahålla dig marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Huvudmannen, i detta fall AcadeMedia Eductus AB, är personuppgiftsansvarig på den skola du går på. Huvudmannen har sitt säte på Box 2546, 403 17 Göteborg.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år efter att ansökningsperioden är över för den sökta utbildningen. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka program och skolor du sökt.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du hittar hela vår policy här. Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här.