×
 

Ska jag ha bild på mitt CV?

JA, gärna! Undersökningar visar att du har större chans att komma på intervju om du har en bild med i din ansökan. Bildens kvalitet och utseende är dock av vikt för att ge ett bra intryck.

Här kommer några tips.

  • Bilden ska framställa dig på ett positivt sätt – tänk på att ha rätt ljus, skärpa och representativ klädsel.
  • Bilden ska gärna vara tagen från halsen och visa hela huvudet.
  • Undvik ”selfies”, be hellre någon fotografera dig.

Genom att sedan använda samma bild i ditt CV samt Personliga brev samt placera dina kontaktuppgifter på samma sätt i de båda dokumenten skapar du ett enhetlighet intryck och framstår som organiserad, strukturerad och professionell.

Våga synas och ta dig till intervju!

Så har ska en CV-bild se ut
Inte ok CV-bild