×
 

Kul att du är intresserad av Rusta och matcha hos Eductus!

För att gå Rusta och matcha behöver du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och det är de som beslutar om du får gå Rusta och matcha. Får du ett JA, välj Eductus som din leverantör! Vi är experter på att matcha våra deltagare mot jobb eller utbildning, hos oss får professionell hjälp på vägen till ditt nästa jobb eller utbildning. Vi har ett stort kontaktnät och flera samarbeten med lokala företag.

Eductus arbetsmarknadstjänster är en del av Matchning & Utveckling.

Hos oss får du:

  • Personlig handledare
  • Stöd i att skriva CV och personligt brev
  • Intervjuträning samt förberedelse för intervju
  • Seminarier, workshops och studiebesök
  • Personlig studie- och yrkesvägledning
  • Matchning mot arbetsgivare med anställningsbehov

Vi talar ditt språk

Rusta och matcha ges på svenska och förbereder dig för den svenska arbetsmarknaden men för dig som har behov av språkstöd erbjuder vi det. Våra handledare kan tillsammans tala över 40 språk! Bland annat: Arabiska, Bemba, Bosniska, Dari, Engelska, Franska, Goba, Hindi, Kinesiska, Kormanje, Kurdiska, Nyanja, Ppashto, Persiska, Ryska, Shona, Somaliska, Sorani, Svenska, Thailändska, Tigrinja, Tonga och Turkiska.

Välkommen att kontakta oss!

Fyll i formuläret nedan med dina uppgifter och eventuell fråga så kontaktar vi dig med mer information. Eller skicka ett mail till info@mou.se.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in ett meddelande via kontaktformulär, intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, program och årskurs. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skicka dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för.
  • Fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser.
  • Tillhandahålla dig marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser.

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Huvudmannen, i detta fall AcadeMedia Eductus AB, är personuppgiftsansvarig på den skola du går på. Huvudmannen har sitt säte på Box 2546, 403 17 Göteborg.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år efter att ansökningsperioden är över för den sökta utbildningen. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka program och skolor du sökt.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du hittar hela vår policy här. Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här.