×
 

Vårt kvalitetsarbete

Matchning & Utveckling arbetar kontinuerligt med kvalitetsarbete för att säkerställa en hög kvalitet i vår leverans och verksamhet. Vår upplevda kvalitet, det vill säga deltagarnas upplevelse av oss undersöks minst en gång per år. Varje deltagare som går hos oss får dessutom fylla i en startenkät samt en slutenkät. På så sätt kan vi följa upp våra insatser och förbättra det som behövs samt göra mer av det vi gör bra.

Ett viktigt mått på kvaliteten av vår leverans är också andelen av våra deltagare som går ut i jobb eller studier efter sin tid hos oss.

Nöjdhetsgrad 2021
81%

Är nöjda med upplevelsen som deltagare hos oss.

Rekommendationsgrad 2021
81%

Skulle rekommendera oss till andra.

Andel ut i jobb eller studier
75%

Av deltagarna som lämnade våra matchningstjänster 2021 gick vidare till jobb eller studier.

Matchning & Utveckling är en del i AcadeMedia och är där med en del i AcadeMedias kvalitetsarbete. Här kan du läsa mer om kvalitetsarbete i koncernen.