×
 

Om Matchning & Utveckling

Matchning & Utveckling tog form under våren 2020 som en sammanslagning av Eductus och Hermods Arbetsmarknadstjänster. Under varumärket Matchning & Utveckling har vi målsättningen att bli Sveriges ledande aktör när det gäller att rusta och matcha arbetssökande mot jobb och utbildning.

Vår grundaffär är att leverera rustande, vägledande och matchande tjänster till Arbetsförmedlingen, Kommuner och Arbetsgivare. Genom våra tjänster bidrar vi tillsamman till ökad integration och utveckling av samhället.

Matchning & Utveckling är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningskoncern. Vi genomför våra tjänster dels via vårt egna varumärke Matchning & Utveckling men även via varumärkena Eductus och Hermods. Vilket varumärke som levererar tjänsterna är styrt av vilka avtal vi har på de respektive orterna. Vårt huvudkontor finns på Norra Ågatan 10 i Göteborg.

Vi är cirka 200 medarbetare med verksamhet på drygt 50 orter i Sverige, från norr till söder. Och vi erbjuder språkstöd på över 40 språk!

– Sverige står inför stora utmaningar med ökande arbetslöshet i spåren av Corona. Det kommer att krävas omfattande insatser från samhällets sida för att undvika långtidsarbetslöshet. Därför behöver vi nu kraftsamla för att rusta och matcha arbetssökande till jobb eller utbildning. Matchning & Utveckling är en långsiktig satsning som ska bidra till utveckling och samhällsförbättring.

Patrik Hellberg, Utbildningsdirektör Matchning & Utveckling

Ett härligt gäng

200

Vi är drygt 200 som arbetar på Matchning & Utveckling. De allra flesta som coacher, handledare och utbildare runt om i landet men vi har även roller inom administration, marknad och ledning.

Från norr till söder

50

Vi finns representerade över hela Sverige med våra 50 orter, från norr till söder.

Med stor språkkompetens

40

Våra fantastiska handledare talar tillsammans över 40 språk.

Huvudkontor

Besöksadress

Norra Ågatan 10

416 64 Göteborg

Postadress

AcadeMedia Box 2546

403 17 Göteborg

Kontakt

-

info@mou.se

Utbildningsdirektör