×

 

Lokalvårdsutbildning

Öka dina chanser till jobb med arbetsmarknadsutbildning inom lokalvård.

Lokalvårdsutbildning

Lokalvårdsutbildningen är en arbetsmarknadsutbildning på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Du får praktisk och teoretisk kunskap för att jobba inom städ, hemservice, sanering eller som servicevärd inom vården. Utbildningen anpassas efter den lokala efterfrågan på arbetsmarknaden och sker i nära samarbete med arbetsgivare.

Målet är att du ska få en yrkesutbildning anpassad till branschen och ha goda möjligheter till att få jobb. Därför sker utbildningen i nära samarbete med arbetsgivare och anpassas efter den lokala arbetsmarknadens behov. Teorin ges med lärare i klassrum och praktiken gör du ute på en arbetsplats.

Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om du har rätt till utbildningen. I samtycke med Arbetsförmedlingen finns också möjlighet att komplettera utbildningen med yrkesbevis/certifiering i PRYL och SRY.

Utbildningen är på heltid och består av två moduler som sätts samman till ett utbildningspaket. Du börjar med en testmodul och går sedan vidare till en yrkesutbildningsmodul.

Utbildningen innehåller bland annat:

 • Arbetsteknik och metodik
 • Arbetsplanering
 • Städredskap (manuella och maskiner)
 • Städmetoder dagliga (fönsterputs ingår)
 • Ergonomi och arbetsmiljö
 • Jämställdhet
 • Kemisk-tekniska produkter
 • Materialkännedom; golv-och inredningsmaterial
 • Service, kvalitet och kundbemötande
 • Organisation och ekonomi
 • Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Moduler som ingår

Testmodulen pågår i 2 veckor och har syftet att ta reda på om utbildningen passar dig.

Om du klarat Testmodulen går du vidare till Yrkesutbildningsmodulen. Du kan välja en av följande inriktningar:

 • Lokalvård – rikttid 12 veckor
 • Hemservice – rikttid 11 veckor
 • Servicevärd inom vården – rikttid 10 veckor
 • Sanering – rikttid 12 veckor

Här kan du gå lokalvårdsutbildning

Rensa filter

Arbetsgivare?

Denna utbildning kan även ges som en rekryteringsutbildning, d.v.s. utbildning av en eller flera personer riktat mot ett behov som finns hos er som företag.