×
 

Yrkets språk - för medvetna företag

Yrkets språk är en tjänst för er som är i framkant med fokus på hållbarhet, kvalité och kompetens. För er som vågat rekrytera utanför ramarna och hittat riktigt duktiga medarbetare och vill bidra till integration, mångfald och utveckling.

Matchning & Utveckling erbjuder en företagsanpassad språkutvecklande utbildning med yrkes- och företagsspecifikt språkfokus. Tillsammans med dig som arbetsgivare tar vi fram en utbildning utifrån era behov anpassat till ert yrke och bransch. Vi hjälper er med planering, genomförande och språktester både före och efter insatsen. En insats för att er kompetenta personal ska få en större möjlighet att kunna interagera, kommunicera och utvecklas i sitt arbete. Utbildningen bidrar också till ökad integration i samhället och skapar mervärde för medarbetare och företag.

Yrket språk förstärker ert arbete med integration, mångfald och hållbarhet, en viktig del i ert företags CSR-arbete.

C&D logotype

Ni har verkligen gjort ett lysande jobb hos oss med Yrkets språk. Vad som mest imponerat på oss har nog varit att ni har satt er in så mycket i vår verksamhet.
Pia Hansson C&D Snickeri