×
 

Yrkets språk - Kommun

Yrkets språk främjar ert arbete med integration och jämställdhet i kommunen genom att underlätta för nyanlända att ta klivet ut på arbetsmarknaden och att kunna etablera sig långsiktigt i samhället.

Matchning & Utveckling erbjuder en anpassad språkutvecklande utbildning med yrkes- och företagsspecifikt språkfokus. Tillsammans med er tar vi fram en utbildning efter era behov anpassat till yrke och bransch.

Vi hjälper er med planering, genomförande och språktester både före och efter insatsen. Tjänstens innehåll dokumenteras i ett Studieinnehåll och vi utvärderar löpande under leverans för att säkerställa att tjänsten håller rätt nivå.

Yrkets språk är en tjänst som främjar nyanländas insteg på den lokala arbetsmarknaden och bidrar till att det finns kompetens i kommunen som möter arbetsmarknadens behov, med en kvalitetssäkring av språket för de som inte har svenska som sitt modersmål.

Tjänsten effektiviserar tiden innan den nyanlände kommer i egenförsörjning och kan vara en del i kommunens långsiktiga kompetensförsörjning för offentlig och privat arbetsmarknad. Delar av tjänsten kan finansieras av Arbetsförmedlingen om de ligger inom ramen för det.