×
 

Yrkets språk - Utbildning

Yrket språk är ett yrkesspecifikt språkstöd för studenter med annat modersmål än svenska. Insatsen kan sättas in för studerande som är i behov av kompetensutveckling av språket för utbildningens yrke.

Ett yrkesspecifikt språkstöd genererar en högre måluppfyllelse och goda resultat vilket gynnar den studerande så väl som utbildningsaktören. Det ger den studerande bättre förutsättningar att ta klivet in på arbetsmarknaden efter utbildningen och lägger grund för fortsatt kompetensutveckling i arbetslivet.

Språkinnehåll och målbild tas fram tillsammans med den studerande utifrån utbildningens innehåll, mål och förväntade resultat. För att säkerställa rätt nivå av språkstöd görs språktester i början av insatsen samt i slutet för att följa upp resultat av insatsen.

Yrkets språk bidrar till ökad kvalitet för er som leverantör av yrkesutbildningar samt till integration och framtidssäkrad kompetens inom yrken med stort kompetensbehov.

Hermods YH är ett exempel på Yrkeshögskola som använder sig av Yrkets språk för kompetensutveckling av svenska språket för den yrkesinriktning eleverna går.